”Onks’ pakko jos ei taho?”

Klubitalossa jäsenet ja palkattu henkilökunta työskentelevät yhdessä. Klubitalon toiminta on organisoitu työpainotteisen päivän muotoon. Tämä vastaa normaalia työpäivää, joka tarjoaa mielekästä tekemistä yhteisön jäsenille.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Osallistuminen Klubitalon työpainotteiseen päivään antaa mahdollisuuden mielekkääseen työhön, onnistumisen kokemuksiin ja itsetunnon vahvistumiseen. Klubitalossa voi kerrata vanhaa, opetella uutta ja myös olla jakamassa oppimaansa muille, luoda sosiaalisia suhteita. Voit osallistua yhteisön ylläpitotehtäviin, kuten ruuanlaittoon, kauppareissuihin, toimistotöihin, siivoukseen yms. muihin töihin.

Jäsenet työskentelevät samanaikaisesti sekä oman kuntoutumisensa että klubitaloyhteisön hyväksi. Keskeistä osallistumisessa on, että se on jäsenille aina vapaaehtoista, ja että jokainen työskentelee omien voimavarojensa mukaan.

Avoimet ovet Imatran Klubitalolla kesäkuussa 2016

Avoimet ovet Imatran Klubitalolla kesäkuussa 2016

Näin syntyy palkitseva ja voimavaroja antava työyhteisö.

Työnjakotaulu pähkinänkuoressa

  • Työpainotteisen päivän tehtävien organisoinnissa on apuna työnjakotaulut. Toimisto- ja viestintätiimillä sekä keittiö- ja tapahtumatiimillä on toimitiloissaan omat taulut, joihin on koottu kummankin tiimin keskeisimmät työt.
  • Joka päivä aamun ja iltapäivän työnjakopalavereissa taulut käydään läpi, kartoittaen mitä sinä päivänä on työn alla.
  • Työnjakopalavereissa jäsen voi itse valita haluamansa tehtävän, jonka voi tehdä itsenäisesti taikka yhdessä työntekijän kanssa.

    Toimisto- ja viestintätiimin työnjakotaulu