Jäsenoikeudet jokaisella – näillä mennään !

Klubitalotoiminnan kansainväliset laatusuositukset

Klubitalon toimintaa ohjaavat kansainvälisesti valvotut laatusuositukset (tunnetaan myös standardien nimellä). Näiden tarkoituksena on taata jäsenille laadukkaasti toimiva Klubitalo. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että Klubitalo tarjoaa jäsenilleen:

  • erinomaiset mahdollisuudet siirtymätyöhön,
  • hyvin toimivan työpainotteisen päivän,
  • hyvät ja toimivat ihmissuhteet yhteisössä.

430x287px_2011-07-12-maailmanseminaari-2011-tukholma_ahdistusparaati_1

Klubitalojen kuntoutusmalli määritellään klubitalotoiminnan kansainvälisissä laatusuosituksissa, joista maailmanlaajuinen klubitaloyhteisö on sopinut yhteisymmärryksessä. Näissä laatusuosituksissa ilmaistut periaatteet ovat klubitaloyhteisön menestyksen kannalta keskeisessä asemassa autettaessa psyykkisesti sairastuneita ihmisiä tulemaan toimeen ilman sairaalahoitoa ja samalla saavuttamaan sosiaalisia, taloudellisia, koulutuksellisia ja ammatillisia tavoitteita.

430x287px_2011-07-12-maailmanseminaari-2011-tukholma_ahdistusparaati2Laatusuositukset toimivat myös jäsenten perusoikeuksien määrittelynä ja eettisenä ohjesääntönä henkilökunnalle, hallitukselle ja hallintoon osallistuville henkilöille.

Laatusuositukset edellyttävät Klubitalon toimivan paikkana, joka kunnioittaa jäseniään ja antaa heille mahdollisuuksia.

Akkreditointi – Klubitalon laadunarviointi

Laatusuositukset luovat pohjan Klubitalojen laadunarvioinnille Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskuksen (Clubhouse International) akkreditointiprosessissa.

Kahden vuoden välein maailmanlaajuinen klubitaloyhteisö käy läpi laatusuositukset ja muuttaa niitä tarpeen mukaan. Tätä prosessia ohjaa Clubhouse Internationalin laatusuosituskomitea: Standards Review Committee, joka koostuu eri puolilla maailmaa toimivien, Clubhouse Internationalin laatutodistuksen saaneiden Klubitalojen jäsenistön ja henkilökunnan edustajista.

Leena N:n kirjoittama artikkeli kansainvälisestä klubitalomallista.