Yhdessä – arjessa ja juhlassa !

Juhannusjuhlat Päivärannassa 2016

Juhannusjuhlat Päivärannassa 2016

Imatran Klubitalo on sosiaalisesti kuntouttava työyhteisö, joka tarjoaa kuntoutujajäsenilleen heidän omista tarpeistaan lähtevää työpainotteista toimintaa.

Toiminta perustuu ihmisarvoon, vapaaehtoisuuteen ja tasa-arvoon. Tavoitteena on, että jäsenet saavuttavat kehittymismahdollisuutensa ja ovat arvostettuja työtovereina, naapureina ja ystävinä. Toiminnallaan Klubitalo toteuttaa ennaltaehkäisevää ja vahvistavaa mielenterveystyötä.

Toiminta rakentuu työpainotteisen päivän ympärille ja Klubitalon eri työtehtävät ylläpitävät talon toimintaa. Jokainen jäsen voi osallistua tasavertaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon. Jäsen voi itse päättää miten Klubitaloa hyödyntää, kuinka usein käy ja mihin työtehtäviin osallistuu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Työpainotteinen päivä antaa kuntoutujalle mahdollisuuden oppia uutta ja osallistua yhteisön rakentamiseen. Erilaisten työtehtävien kirjo on laaja: ruoan laittoa, kaupassa käyntiä, siivousta, kasvien hoitoa, ruokalippujen myyntiä, puhelimeen vastaamista, kokouksiin osallistumista, erilaisten tilastojen tekoa yms.

Klubitalomme tarina:

Klubitalon toimintaan kuuluu:

JÄSENEKSI?

Klubitalon jäseneksi voi liittyä täysi-ikäinen henkilö. Edellytyksenä on, että jäseneksi hakevan henkilön pääongelma ei ole alkoholin, huumeiden tai lääkeaineiden väärinkäyttö. Klubitaloyhteisön yleistä turvallisuutta uhkaavaa henkilöä ei voida valita jäseneksi. Klubitalo ei peri jäsenmaksua ja jäsenyys on aikarajoitteeton (ellei jäsen itse halua erota klubitalon jäsenyydestä). Jäsenellä on aina oikeus palata Klubitaloon huolimatta poissaolon pituudesta. Jäsenyys ei sido eikä velvoita jäsentä mihinkään.

Lisää jäseneksi liittymisestä Usein kysytyissä kysymyksissä kohdassa: Mitä jäseneksi liittymiseen kuuluu.