sisc3a4c3a4nkirjautuminenTiedonvälittämisen aallonharjalla!

Työpainotteisen päivän painopiste vastaanotossa on ihmisläheinen asiakaspalvelu.

Toimistossa henkilökunta ja jäsenet tekevät yhdessä talon toiminnan kannalta tärkeitä ja olennaisia tehtäviä, mm. tilastointia, tiedotteita ja monenlaista taustatyötä.  Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehtäviä talossa on runsaasti.

Toimisto- ja viestintätiimin vastuualueita ovat myös muun muassa

Tilastointi ja jäsenrekisterin ylläpito
Tilastoimme päivittäisiä kävijämääriä käyttäen apunamme SalesForce –ohjelmaa. Emme seuraa yksittäisen jäsenen käyntejä, vaan keräämme yleistä tietoa kuukausittaisista kävijämääristämme. SalesForce-ohjelma toimii myös alustana jäsenrekisterillemme. Jäsenrekisteri on tietosuojalain mukainen.

Toimistossa on infotauluja, joihin merkitään päivän tärkeimmät tapahtumat ja työtehtävät

Klubitalon vastaanoton (respan) ylläpito
Vastaanotto on yksi Klubitalon tärkeimmistä pisteistä; saapuessaan ja lähtiessään Klubitalolta jäsenet käyvät vastaanotossa kirjautumassa. Muita vastaanoton tärkeitä tehtäviä ovat muun muassa ruokalippujen myynti sekä ruokailuun ilmoittautumiset. Vastaanoton tiloista löytyy toimisto- ja viestintätiimin työnjakotaulu

Käännöstyöt
Osana kansainvälistä Klubitaloyhteisöä talollemme tulee postitse ja sähköpostitse paljon englanninkielistä materiaalia. Sen myötä talolla on tarjolla käännöstyötä niin englannista suomeksi kuin toisinpäin. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Siirtymätyöohjelma
Toimisto- ja viestintätiimi on pääasiallisesti vastuussa Klubitalon siirtymätyöohjelmasta (mm. yhteydenotot työnantajiin). Jokainen Klubitalon työntekijä on kuitenkin valmis tarvittaessa toimimaan siirtymätyöohjelmassa, perehdyttäen uusia siirtymätyöntekijöitä tehtäviinsä sekä tehden sijaisuuksia siirtymätyöpaikalla. Lisää tietoa siirtymätyöohjelmastamme.

ATK-ohjaus
Jäsen voi tarvittaessa sopia henkilökunnan kanssa henkilökohtaisesta ATK-ohjauksesta, myös jäsenistöllämme on omasta takaa paljon osaamista, joten tukea ja neuvoja saa myös toisilta jäseniltä.

Tiedotteet, kopiointi- ja skannaustyöt
Toimisto- ja viestintätiimi tekee viikkotiedotteen sekä muut tarvittavat viikoittaiset tiedotteet. Tiimin kopiokoneella otetaan myös tarvittavat kopiot sekä skannataan muun muassa kuitteja kirjanpitoamme varten.

Toimitilojen viikoittainen siivous
Viikoittainen siivous pitää sisällään niin imuroinnin, pölyjen pyyhinnän kuin lattioiden sekä wc-tilojen pesun. Klubitalomallin mukaisesti kaikki osallistuvat yhdessä tilojen siistimiseen.

Klubitalon toimistotyössä ja etenkin vastaanotossa oppii järjestelmällisyyttä ja vastuullisuutta, mutta ennen kaikkea asiakaspalvelua — Jouni K.