Klubitalomme työllistymistyöryhmä perustettiin kehittämispäivän yhteydessä marraskuussa 2016. Työryhmän tavoitteena on muun muassa löytää uusia siirtymätyöpaikkoja, luoda yhteistyöverkostoja sekä kehittää keinoja joilla tukea jäsenistömme työllistymistä.

Kevään työllistymistyöryhmän palavereilla ei ensimmäistä palaveria lukuun ottamatta ole etukäteen sovittuja aiheita. Palavereissa käydään aina läpi sen hetkinen tilanne (tehdyt yhteydenotot, seuraavat toimenpiteet, päätetään uusista yhteydenotoista sekä vastuuhenkilöistä).

Työryhmän palaverit, syyskausi 2017

Syyskauden päivämäärät vielä tuloillaan. Siirtymätyötilanteemme on parantunut; Mäyränkadun siirtymätyö alkoi 7.8.2017 työllistäen kaksi jäsentämme. Yksi jäsenemme on työskennellyt heinä- elokuun vaihteessa Tmi Lajufixilla tehden kiinteistön ruohonleikkuuta. Lisäksi neuvottelut ovat käynnissä vielä yhdestä siirtymätyöpaikasta, mutta tiedotamme siitä myöhemmin lisää.