Klubitalomme työllistymistyöryhmä perustettiin kehittämispäivän yhteydessä marraskuussa 2016. Työryhmän tavoitteena on muun muassa löytää uusia siirtymätyöpaikkoja, luoda yhteistyöverkostoja sekä kehittää keinoja joilla tukea jäsenistömme työllistymistä.

Kevään työllistymistyöryhmän palavereilla ei ensimmäistä palaveria lukuun ottamatta ole etukäteen sovittuja aiheita. Palavereissa käydään aina läpi sen hetkinen tilanne (tehdyt yhteydenotot, seuraavat toimenpiteet, päätetään uusista yhteydenotoista sekä vastuuhenkilöistä).

 

Työkahvila-ajat keväälle 2018 (kulloisenkin työkahvilan aihe ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa)

Työkahvila jatkuu jälleen syyskaudella 2018