Klubitalomme työllistymistyöryhmä perustettiin kehittämispäivän yhteydessä marraskuussa 2016. Työryhmän tavoitteena on muun muassa löytää uusia siirtymätyöpaikkoja, luoda yhteistyöverkostoja sekä kehittää keinoja joilla tukea jäsenistömme työllistymistä.

Kevään työllistymistyöryhmän palavereilla ei ensimmäistä palaveria lukuun ottamatta ole etukäteen sovittuja aiheita. Palavereissa käydään aina läpi sen hetkinen tilanne (tehdyt yhteydenotot, seuraavat toimenpiteet, päätetään uusista yhteydenotoista sekä vastuuhenkilöistä).

Työllistymistyöryhmän seuraava kokoontuminen 27.2. klo 14:00.

Työkahvila-ajat keväälle 2018 (kulloisenkin työkahvilan aihe ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa)

15.2. klo 11:00 Työkahvila

1.3. klo 14:00 Työkahvila

15.3. klo 10:00 Työkahvila

27.3. klo 14:00 Työkahvila

12.4. klo 10:00 Työkahvila

24.4. klo 14:00 Työkahvila

8.5. klo 14:00 Työkahvila

24.5. klo 10:00 Työkahvila