Opintotyöryhmä perustettiin kehittämispäivän yhteydessä marraskuussa 2016. Työryhmän tavoitteena on luoda ja kehittää yhteistyöverkostoja Klubitalon ja paikallisten oppilaitosten välillä sekä tukea opiskelevia/ opiskelua suunnittelevia jäseniämme. Opintotyöryhmä aloittaa uusin voimin syksyllä 2018 uuden opintovalmentajamme aloittaessa työnsä.

Ohessa linkki Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitalojen ylläpitämään blogiin, joka käsittelee monipuolisesti opiskelua, oppimista ja tuettua opiskelua.
Opintoklubi