Oppilaitosyhteistyöryhmä perustettiin kehittämispäivän yhteydessä marraskuussa 2016. Työryhmän tavoitteena on luoda ja kehittää yhteistyöverkostoja Klubitalon ja paikallisten oppilaitosten välillä sekä tukea opiskelevia/ opiskelua suunnittelevia jäseniämme.

Kesäkauden aikana oppilaitostyöryhmä on ollut kesäteloilla. Syyskauden koittaessa ja oppilaitosten käynnistäessä lukukausiaan myös työryhmä käynnistää jälleen toimintansa. Ilmoittelemme työryhmän kokoontumisista näillä sivuilla, FB-sivullamme sekä Klubitalolla.

Ohessa linkki Helsingin ja Itä-Helsingin Klubitalojen ylläpitämään blogiin, joka käsittelee monipuolisesti opiskelua, oppimista ja tuettua opiskelua.
Opintoklubi