Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry edistää mielenterveyskuntoutujien asemaa, toimintamahdollisuuksia ja työllistymisen edellytyksiä yhteiskunnassa ja harjoittaa kansainvälistä klubitalotoimintaa.

Imatran Klubitalo liittyi ESKOT ry:een 1.1.2016

Helsingin Klubitalo
Itä-Helsingin Klubitalo
Tikkurilan Klubitalo
Nurmijärven Klubitalo
Lahden Klubitalo

Opintoklubi – Yhteisön blogi opiskelemisesta, oppimisesta ja tuetusta opiskelusta

Toipumisorientaatio – recovery-menetelmä Suomessa

Diagnosis Free Zone

(Diagnoosivapaa alue) – leimautumisen vastaisen kampanjan tavoitteena on vähentää mielenterveysongelmiin
liittyviä ennakkoluuloja, syrjintää ja leimautumista antamalla kasvot mielenterveyden ongelmille. Unelmamme on,
että mielenterveysongelmista huolimatta jokainen voisi toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja olla yhteiskunnassa
arvostettu ja tasavertainen ystävä, naapuri, työkaveri ja opiskelutoveri.

 

Suomen Klubitalot ry

suomen-klubitalot-ry-logoSuomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen toimintaa
ja edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa. Suomen Klubitalot ry:n
kuuluu 25 Suomessa toimivaa Klubitaloa.”

 

 

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen,
joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin
kohdistuvia avustuksia.

 

Imatran kaupunki

on merkittävä Imatran Klubitalon rahoittaja.

”Tarvitsetko apua mielenterveyteen liittyvissä asioissa? Täältä löydät tietoa, mihin voit ottaa yhteyttä”: Apua mielenterveyden kysymyksiin.

 

 

Clubhouse International

Clubhouse International is multi-national non-profit organization that helps communities aroundci the world create sustainable solutions for mental illness by developing and nurturing new and existing Clubhouses.”

”Clubhouse International on monikansallinen voittoatuottamaton organisaatio, joka auttaa yhteisöjä ympäri maailman luomaan kestäviä ratkaisuja mielenterveyteen kehittämällä ja hoitamalla uusia ja jo olemassaolevia Klubitaloja”

The Conrad N. Hilton Foundation

The Conrad N. Hilton Foundation is a family foundation established in 1944 by the man who started Hilton Hotels. We provide funds to nonprofit organizations working to improve the lives of disadvantaged and vulnerable people throughout the world.”logo_conrad-n-hilton-humanitarian-prize-logo

 

”Conrad N. Hilton Foundation on perhesäätiö joka on perustettu 1944 Hilton Hotelsin aloittajan toimesta. Säätiö rahoittaa voittoatavoittelemattomia yhteisöjä, jotka työskentelevät huono-osaisten ja haavoittuvaisten ihmisten elämän parantamiseksi koko maailmassa”

Fountain House -malli sai vuonna 2014 Conrad N. Hiltonin säätiön humanitäärisen palkinnon.

 

Clubhouse Europe

Clubhouse Europe was founded with the purpose of promoting the continous development and dissemination of Clubhouse International’s evidence-based Accredited Clubhouse Model in Europe, as defined in the International Standards for Clubhouse Programs.”Logo-Charly-800

”Clubhouse Europe perustetiin tarkoituksenaan edesauttaa jatkuvaa Kansainvälisen Klubitalon todistettavuuteen perustuvaa laatusertifioidun klubitalomallin kehittämistä ja levittämistä Euroopassa, kuten se on määritelty kansainvälisissä laatunormeissa klubitalo-ohjelmille.”

 

Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän
läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja.”

 

 

Vates-säätiö

logo__vates

Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Tavoitteemme on, että vammaisilla, pitkäaikaissairailla ja osatyökykyisillä henkilöillä on tasavertaiset oikeudet ja käytännön mahdollisuudet työllistyä.”

 Suomen mielenterveysseura

Suomen Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy.mieli_logo_fi

Suomen Mielenterveysseura on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Seura on perustettu vuonna 1897.

Kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202
arkisin klo 9.00– 07.00 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00″

EKSOTE

Sosiaalipalvelut

IMATRAN SEURAKUNTA

Diakoniatyö

KELA

Tiesitkö että ?

Kela järjestää työikäisille monipuolista kuntoutusta, jolla parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetään työelämään pääsyä tai sinne paluuta.

Mielenterveystalo

Mielenterveystalo.fi on terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kehittämä valtakunnallinen nettipalvelu. Palvelua voi käyttää kuka tahansa ja apua voi löytää niin itselle kuin läheisilleenkin. Palvelusta hyötyvät myös ammattilaiset. Mielenterveystalo.fi on käytössäsi aina, kun sitä tarvitset!

Sote- ja maakuntauudistus

Tältä sivustolta voi seurata valtakunnan tasolla sote-uudistuksen etenemistä

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019.