Fountain house – yhdessä auttamisen malli

Klubitalotoiminta on kansainvälistä toimintaa ja perustuu ns. Fountain House – klubitalomalliin, joka on saanut alkunsa New Yorkissa, Yhdysvalloissa, vuonna 1948, kun psykiatrisesta sairaalasta kotiutuneet mielenterveyspotilaat kokoontuivat yhteen auttaakseen toisiaan löytämään työtä ja asuntoja. Klubitaloja on tällä hetkellä maailmassa yli 300 noin 30:ssä maassa ja arviolta yli 100 000 mielen sairaudesta kärsivää ihmistä käyttää niiden palveluja vuosittain.

Organisaatiot

Klubitaloilla on olemassa kaksi katto – organisaatiota. Kaikkia maailman klubitaloja varten vuonna 1994 perustettu – ent. ICCD, International Center for Clubhouse Development – nykyinen Clubhouse International New Yorkissa sekä vuonna 2007 perustettu  –  ent. European Partnership for Clubhouse Development – nykyinen Clubhouse Europe, joka sijaitsee Taastrupissa, Tanskassa, ja keskittyy Euroopan klubitalojen asioihin.

Clubhouse International

Clubhouse International luotiin edustamaan nopeasti kasvavaa klubitaloliikettä mielenterveysalueella. Klubitalokeskuksen  tarkoituksena on tukea ja ajaa klubitalojen jäsenten asioita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia ympäri maailmaa varmistamalla, että jokainen klubitalo toimii 36:n laatusuosituksen eli standardin mukaan. Keskuksen päämääränä on myös edistää klubitalojen kehittämistä ja valvoa niiden standardien luomista ja kehittämistä, avustaa klubitalomallin mukaisessa koulutuksessa – maailmassa on kymmenen kansainvälistä koulutuskeskusta, mm. yksi Helsingissä –  konsultoinnin ja virallisen hyväksymisen eli laatusertifikaattien hankkimisessa. Katto–organisaatio osallistuu aktiivisesti tutkimustoimintaan yhteistyössä Massachusettin yliopiston kanssa sekä ylläpitää tehokasta tiedotustoimintaa. Sen tehtävänä on myös helpottaa uusien klubitalojen perustamista ja toimintaa.

Clubhouse Europe

Clubhouse Europen tehtävänä on edistää klubitaloliikettä Euroopassa ja auttaa klubitalomallin erilaisten osatekijöiden jatkuvassa kehittämisessä.

Konferenssit ja seminaarit

Kansainväliseen toimintaan kuuluvat myös klubitalojen vuosittaiset konferenssit ja seminaarit. Eurooppalaisten klubitalojen konferenssi järjestetään joka toinen vuosi, samoin klubitalojen maailman seminaari. Niihin osallistuvat klubitalojen jäsenet ja henkilökunnan jäsenet, ja ne ovat hyviä mahdollisuuksia tavata klubitaloväkeä ympäri maailmaa, vaihtaa toimintakäytäntöjä ja solmia  uusia ystävyys- ja työsuhteita.

Leena N.

430x321px_2016-05-04_leena_niem_artikkelikuvap5046530