Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Osatyökykyinen on työkykyinen

Tiesitkö, että osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista suomalaista työuran aikana? Suomessa noin 1,9 miljoonaa työikäistä, jolla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi sen vaikuttavan omaan työhönsä ja työmahdollisuuksiinsa.

Osatyökykyiset henkilöt omaavat paljon potentiaalia. Kykyä työskennellä ei kuitenkaan tunnisteta eikä potentiaalia osata tai kyetä hyödyntämään.

Nuorten Ystävät

Sote tulee – miten käy järjestölähtöisen auttamistyön?

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat ottaneet hyvin tosissaan ministeri Rehulan lausahduksen järjestöjen asemasta sote- ja maakuntauudistuksessa: – Kukaan ei teitä auta, ellette itse aja omaa asiaanne. Siis olkaa nyt aktiivisia. Järjestötoimijat ovat olleet ja ovat edelleen hyvin aktiivisia.

Hyvä joukko sosiaali- ja terveysjärjestöjä, mukana Nuorten Ystävät, on laatinut lausunnon, jossa esitettiin huoli järjestöjen asemasta tulevassa uudistuksessa. Sote-järjestämislaissahan on kirjattu kunnille velvoite tehdä yhteistyötä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa, mutta maakunnille – joiden hanskassa tulevaisuuden sosiaali- ja terveystoimi on – tätä velvoitetta ei ole laitettu. Mietityttää, onko lainsäätäjiltä tässä kohtaa unohtunut, miten suurelta osin suomalainen hieno hyvinvointipolitiikka nojaa järjestöjen tekemään kehittämistyöhön.

A-Klinikkasäätiö

Tutkimus: Paikallisyhdistyksillä asiantuntemusta päihde- ja mielenterveysongelmien esiintymisestä yhdessä

Yhdistykset kohtaavat ja auttavat merkittävässä määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia. He myös tarvitsevat samanaikaisesti monenlaisia palveluita ja putoavat helposti julkisen sektorin palveluista. Joka toinen paikallinen päihde- ja mielenterveysyhdistys arvioi päihde- ja mielenterveysongelmien yhtäaikaisuuden merkittäväksi omassa kohderyhmässään.